Hello

Das Österreichische K&K Ballett

Das Österreichische K&K Ballett

Grunnlagt av Matthias Georg Kendlinger

Kompaniet som ble grunnlagt i 1998 utelukkende for Wiener Johann Strauss Konzert-Gala, har man senere kunnet oppleve i mange DaCapo-produksjoner. Frem til 2008 var Gerlinde Dill, koreograf ved Wiener Staatsoper og koreografiansvarlig for nyttårskonsertene i Wien, toneangivende for stilen til dette K&K-ensemblet. Hun skapte tallrike og uforglemmelige koreografier – blant annet Wiener Johann Strauss Konzert-Gala – for eksempel til komposisjoner av Tsjajkovskij og Kendlingers symfoniske dikt Den tapte sønn. Siden 2009 har Viktor Litvinov fra statsoperaen i Kiev hatt ansvaret for opptredene til ballettformasjonen.