Hello

Die Zauberflöte – konzertant

Live-Mitschnitt vom Dezember 2017 im Konzerthaus Berlin.

Solisten

Andrii Zarytskyi (Sarastro)
Anna Nosova (Königin der Nacht)
Oleg Lanovyy (Tamino)
Anna Shumarina (Pamina)
Stepan Drobit (Papageno)
Mariya Shram (Papagena) u.v.a.

K&K Philharmoniker
K&K Opernchor
Leitung: Matthias Georg Kendlinger