Hello

K&K Opernchor

K&K Opernchor

Grunnlagt av Matthias Georg Kendlinger

Vokalensemblet under ledelse av Vasyl Yatsyniak er basert på det opprinnelige Lemberger Kammerchor. Siden 2015 opptrer det også som det ukrainske nasjonalkoret Lviv. Gjestespillreiser har ført denne formasjonen med mange solister gjennom store deler av Europa. Vasyl Yatsyniak lærte sitt håndverk hos den anerkjente korspesialisten Vladimir Minin i Moskva. Fra 1976 til 1990 ledet han kor-kapellensemblet Trembita. I 1990 grunnla han kammerkoret Soli Deo og Lemberger Kammerchor, som i 2002 avanserte til Galizischen Kammerchor og som siden 2009 innehar betegnelsen som et statlig-akademisk kammerkor. I 2012 ble Vasyl Yatsyniak i Lviv utnevnt til professor ved det nasjonale Iwan-Franko-universitetet.